Zomerbulletin

28 juli 2022

2022 is alweer over de helft en de zomervakantie is ook in het zuiden gestart. In dit zomerbulletin vindt u de laatste actualiteiten en interessante ontwikkelingen voor u als ondernemer, werkgever of particulier. Wij nodigen u uit dit zomerbulletin te lezen wanneer en waar het ú uitkomt. 😎

 

ONDERNEMER / DGA

MKB-financiering simpel, slim en snel via één aanvraag

Financieren van een bedrijf is maatwerk. Een lening van een bank is één van de mogelijkheden. Een passende financiering komt pas binnen bereik als er voldoende keuze is. Die keuze bieden wij. Mogelijke financiers houden wij voor u tegen het licht. U bereikt met één kredietaanvraag via A•D vertrouwde en nieuwe financiers uit ons netwerk. Elk met hun eigen aanbod van kredietvormen zoals: lening, lease, factoring en crowdfunding.

 

Aflossen belastingschuld loont

Het kabinet stimuleert het geleidelijk aflossen van de belastingschuld. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente op belastingschulden stapsgewijs omhoog:

 • 1% vanaf 1 juli 2022;
 • 2% vanaf 1 januari 2023;
 • 3% vanaf 1 juli 2023; en
 • 4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden.

 

Van Rabo online bankieren naar Exact

Vanaf 1 augustus 2022 zal de huidige boekhoudkoppeling via Rabo Online Bankieren niet meer worden ondersteund door de Rabobank. Goed nieuws: de Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank en de Rabo Boekhoud Koppeling zijn inmiddels beschikbaar voor Exact Online.

U hoeft niet met de handen in het haar te zitten, wij helpen u graag bij een soepele overstap.

 

Ondernemer en levenstestament

In uw testament kunt u vastleggen wat er met uw onderneming moet gebeuren na overlijden. Maar wat indien u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om uw zaken te regelen? Welke consequenties heeft dat voor uw onderneming?

Zonder tussenkomst van de rechter mogen familieleden geen beslissingen voor u nemen. Om deze gang naar de rechter te voorkomen is het bij een BV verstandig een opvolgend bestuurder te benoemen die kan handelen als er iets ernstigs gebeurt. Via een levenstestament kunt u personen – mogelijk uw partner of een van de kinderen – aanwijzen die namens u mogen handelen. Een zogenaamde ‘gevolmachtigde’. U geeft aan wat uw wensen zijn en in welke situaties het levenstestament of de volmacht zal gelden. Net als in een testament bepaalt ú wat in het document komt te staan. Naast de dagelijkse bedrijfsvoering of afwikkeling van uw onderneming kunt u denken aan de eventuele verkoop van de woning, het regelen van uw financiële zaken, maar ook besluiten op het gebied van medische handelingen.

 

Financiële Planning; inzicht en focus

Wensen en verplichtingen op financieel gebied variëren sterk gedurende een mensenleven. Afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling en ondernemersfase heeft u wisselende wensen en behoeften. Dat is boeiend en uitdagend, maar vergt wel enige veerkracht en voorbereiding. Een financieel plan is daarbij onmisbaar.

Een financieel plan geeft inzicht in uw financiële situatie en helpt u bij uw financiële toekomstplannen. Het brengt uw persoonlijke situatie, inkomen, uitgaven en vermogen in kaart en plaatst deze op een tijdlijn. Zo kan er een inschatting worden gemaakt naar uw huidige inkomen op pensioendatum en wordt er gekeken hoe u uw nabestaanden zo goed mogelijk kunt achterlaten. Dat geeft duidelijkheid. Wij kunnen voor u een persoonlijk financieel plan opstellen waarmee u grip krijgt op uw toekomst, uw ambities en financiële mogelijkheden. Interesse? Laat het ons weten.

 

WERKGEVER

Kabinetsplannen ‘Hoofdlijnen arbeidsmarkt’

Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Onderstaand een overzicht. Alle plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij u dit weten!

 • Vervangen oproepcontract door basiscontract. Voor meer inkomens- en roosterzekerheid.
 • Uitzendcontracten: aanpassingen fase A (52 weken), fase B (2 jaar) en vervallen onderbrekingstermijn.
 • Uitzendcontracten: tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden ten opzichte van werknemers die direct werken bij de inlener.
 • Invoering certificeringsstelsel terbeschikkingstelling: halverwege 2022 volgt een kamerbrief met hoofdlijnen van het voorstel en volgt een consultatie voor het wetsvoorstel.
 • Ketenbepaling: vervallen onderbrekingstermijn in de keten.
 • Inrichten van een arbeidscommissie.
 • Van-werk-naar-werk bij beëindiging arbeidsovereenkomst vormgeven.
 • Deeltijd-WW: het kabinet werkt aan een uitvoerbare variant.
 • Loondoorbetaling bij ziekte.
 • Beter benutten wendbaarheid met behoud duurzame arbeidsrelaties.

 

Wet werken waar je wilt.

Op basis van dit Wetsvoorstel kan elke werknemer een verzoek bij de werkgever indienen om thuis te werken. De werkgever is verplicht de werkgevers- en werknemersbelangen af te wegen, waarbij de maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ gelden. De werkgever behoudt ruimte voor maatwerk.

Meer informatie volgt.

 

Huur opdrachtnemers. Goedkeuring nodig.

Vanaf 2015 kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen voor het werken buiten loondienst via een goedgekeurde modelovereenkomst. Die goedkeuringen hebben meestal een geldigheidsduur van 5 jaar. Dat betekent dat veel goedkeuringen inmiddels zijn verlopen.

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort. Als de goedkeuring is verlopen hebt u geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst. Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen verlenging aanvragen.

Let op: het werken met een modelovereenkomst geeft alleen zekerheid indien deze modelovereenkomst ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

 

PARTICULIER

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling.  STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met een STAP-subsidie kunnen trainingen, cursussen of opleidingen worden gevolgd. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. De belangstelling is enorm!

 

1 september nieuwe aanvraag

Dit jaar zijn vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De derde aanvraagperiode was binnen 2,5 uur leeg, de volgende aanvraagperiode start op 1 september. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken.

 

Jubelton al op 1 januari 2023 verlaagd

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 27.231. Op Prinsjesdag wordt dit bekend gemaakt. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. De jubelton kan ook door anderen dan de ouders worden geschonken. De ontvanger (of zijn/haar partner) moet minimaal 18 en maximaal 40 jaar zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee.

 

Creditcard op vakantie heeft voordelen.

De meeste producten die je met een creditcard betaalt zijn automatisch 180 dagen verzekerd bij verlies, diefstal en schade. Met een Platinumcard is deze verzekering zelfs 365 dagen geldig. Handig als de garantie of je reisverzekering je pech niet dekt. Betaalt u uw buitenlandse reis met uw creditcard, dan bent u standaard verzekerd tegen kosten door bagagevertraging, vluchtvertraging, reisongevallen en hulpverlening.

 

Het team van A•D wenst u een hele relaxte zomer toe!

 

 

 

Zoeken