Fiscaal advies

Onze fiscale dienstverlening bestaat naast het verzorgen van al uw belastingaangiften uiteraard uit een uitgebreid belastingadvies. Wij helpen u graag uw fiscale positie in kaart te brengen en te verbeteren. Of het nu gaat om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting; onze belastingadviseurs staan u met raad en daad bij op alle fiscale terreinen.

Samen werken wij aan een zo gunstig mogelijke fiscale positie, zodat u optimaal belastingvoordeel geniet. Ook voor de lange termijn. Als ondernemer wordt u namelijk regelmatig geconfronteerd met veel verschillende fiscale vraagstukken en keuzemogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan:

Wij helpen u verstandige keuzes te maken.

financiële planning

Een financiële planning is steeds belangrijker onder de huidige economische en sociale ontwikkelingen. Er wordt van u verwacht zelf te zorgen voor uw inkomen na pensionering en bij eventuele calamiteiten. Ook de wetgeving op deze punten wordt steeds ingewikkelder. Versoberingen op het gebied van pensioenen, hypotheekrenteaftrek en sociale zekerheid hebben rechtstreeks invloed op uw financiële toekomst.

Met een weldoordacht financieel plan krijgt u inzicht in het verloop van uw inkomsten en uw vermogenssituatie in verschillende omstandigheden. Het plan laat zien wat de financiële risico’s en kansen zijn in uw specifieke geval en helpt u bij het nemen van belangrijke beslissingen. Zoals bij een start of beëindiging van een onderneming, een huwelijk, een nieuwe woning, een bedrijfsoverdracht, schenkingen, (vroeg)pensioen, een echtscheiding of het aflossen van een hypotheek. Wij hebben alle benodigde kennis en ervaring in huis om voor u een persoonlijk financieel plan op te stellen.

convenant belastingdienst/ horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst, A•D en u als onze cliënt. Die samenwerking is gebaseerd op transparantie, eerlijkheid en vertrouwen. De Belastingdienst beoordeelt aangiften die door ons zijn gemaakt als ‘aanvaardbaar’. Door deze stempel komt uw aangifte in een zogenaamde versnelde verwerkingsroute terecht.

Sinds geruime tijd heeft A•D een convenant horizontaal toezicht (HT) met de Belastingdienst. Met dit convenant is het hoge kwaliteitsniveau van A•D nogmaals bevestigd. In de ogen van de Belastingdienst levert A•D fiscale aangiften af die alle toetsen van kritiek kunnen doorstaan.

Als u zich via ons bij dit convenant aansluit, worden uw aangiften in principe niet meer door de Belastingdienst gecontroleerd. De Belastingdienst vertrouwt erop dat A•D een juiste en volledige aangifte indient. Het convenant zorgt bovendien voor zekerheid vooraf. Ook leidt het tot minder discussies, naheffingen en boetes achteraf. Dat geeft rust.

waarmee kunnen we u nog helpen?

Accountancy, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

accountancy

Audit en assurance, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

audit en assurance

Corporate finance, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

corporate finance

Fiscaal advies, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

fiscaal advies


fiscaal advies

Internationaal ondernemen, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

internationaal ondernemen

Salaris- en personeelsadministratie, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

hrm en salaris-
administratie

Zoek