Audit en Assurance

Hoeveel zekerheid wilt u hebben?

U heeft te maken met een woud aan regels. Daar kunnen wij helaas niets aan doen. Wij kunnen u wel helpen als de wetgever extra zekerheid vraagt, zoals een accountantscontrole (audit).

Voor ons geen probleem; wij doen extra onderzoek en geven een oordeel over datgene wat de bevoegde instantie vraagt.
A•D beschikt over een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en voldoet hiermee aan de hoogste normen.

Uw strategische partner

Wanneer wij audits uitvoeren onderzoeken wij ook de processen binnen uw onderneming. Door onze specifieke kennis en ervaring zien wij vaak mogelijkheden processen te verbeteren. De IT speelt daarbij een belangrijke rol; wij zetten hoog in op data-analyse. Zo helpen wij u uw bedrijf nog sterker te maken.

Overige assurancediensten

Vertrouwen is goed, controle is beter. Onder dit motto hebben verschillende instanties van alles bedacht om zekerheid te verkrijgen bij de informatie die ze verlangen. Voorbeelden van typische producten waarbij assurance wordt gevraagd:

waarmee kunnen we u nog helpen?

Accountancy, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

accountancy

Audit en assurance, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

audit en assurance

Corporate finance, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

corporate finance

Fiscaal advies, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

fiscaal advies


fiscaal advies

Internationaal ondernemen, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

internationaal ondernemen

Salaris- en personeelsadministratie, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

hrm en salaris-
administratie

Zoek