Klachtenregeling

Heeft u klachten of aanmerkingen op het handelen van een medewerker of onze dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met onze compliance officer. Ook als u gedrag heeft opgemerkt dat als onethisch, illegaal of in strijd met de beroepsregels of model gedragscode kan worden beschouwd, kunt u een beroep doen op onze compliance officer. 

 
De klachtenregeling treft u hier en u kunt hierbij gebruik maken van ons klachten- en meldingsformulier.
 
We gaan er van uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen.
Zoeken