Verwerkersovereenkomst

VERWERKER
Wij verwerken persoonsgegevens in opdracht van u, als klant. Als wij de gegevens verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft u als klant zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. U als klant bepaalt namelijk voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is het geval indien wij de salarisadministratie verwerken. Wij zijn dan de zogenaamde “verwerker” van de persoonsgegevens. Als wij voor een klant persoonsgegevens opslaan en verwerken, moeten wij altijd een overeenkomst opstellen waarin de afspraken en verplichtingen over en weer worden vastgelegd. Dit wordt een verwerkersovereenkomst genoemd. In deze zogenaamde verwerkersovereenkomst wordt o.a. afgesproken:
 
– voor welke doelen en met welke middelen wij de gegevens gaan verwerken;
– welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen;
– hoe en of aan de controlerechten worden voldaan.
 
Onze verwerkersovereenkomst kunt u hier terugvinden.
 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
Het is ook mogelijk dat wij de rol als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke” hebben voor de persoonsgegevens van de klant. Dit is bijvoorbeeld bij het uitvoeren van samenstellingsopdrachten en het opmaken van de aangiften inkomstenbelasting. In dit geval zijn wij verwerkingsverantwoordelijke en hoeft er geen (aparte) verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.
Zoek