Thuiswerken en grensarbeid vanaf 1 juli 2023 tussen Nederland en België

15 maart 2024
Heb jij als werkgever grensarbeiders die weleens thuiswerken? In veel gevallen wordt dit in de praktijk niet goed verwerkt. In dit stuk hebben wij de gevolgen voor de Belastingheffing en de sociale zekerheid voor thuiswerkende Belgische grensarbeiders kort samengevat.

belastingheffing

Voor elk gewerkt uur dat je thuis blijft werken ben je belastingplichtig in het woonland. Dit betekent voor de belastingheffing het volgende:

  • Bij thuiswerken in België moet de werkgever in beginsel een Limosa-melding doen.
  • Als een medewerker meer dan 30 dagen in België werkt, wordt dit in principe beschouwd als een Belgische inrichting, wat inhoudt dat het bedrijf in België een payroll moet opzetten en bedrijfsvoorheffing moet inhouden.
  • Bedrijven mogen een nihil vennootschapsbelastingaangifte doen in België als minder dan 50% van het werk in België plaatsvindt.
  • In de praktijk wordt het loon voor thuiswerken in België alleen aangegeven in de aangifte personenbelasting, wat tot nu toe geen problemen heeft opgeleverd.

Ook in de particuliere belastingaangifte heeft thuiswerken gevolgen. Een voorbeeld hiervan is de aftrek van hypotheekrente. Als minder dan 90% van het inkomen belast wordt in Nederland, vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland.

Een ander punt om even op te letten is dat er op dit moment onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met België gaande zijn. Het punt van thuiswerkende grensarbeiders is hierin nog geen punt van deze onderhandelingen en we verwachten daarom ook geen verandering op dit gebied.

Sociale verzekeringen en zorgverzekering

Niet alleen voor de belastingheffing heeft thuiswerken als grensarbeider gevolgen, maar ook voor de sociale verzekeringen en zorgverzekeringen heeft dit implicaties. De situaties en de gevolgen die we hieronder kort aanstippen gelden volgens het kaderverdrag die niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Voor de sociale zekerheid zijn er drie situaties te onderscheiden met daarbij de volgende consequenties:

1. Bij minder dan 25% van de werktijd vanuit thuis werken, geldt sociale verzekering in het werkland.
2. Bij 25% tot 50% van de werktijd vanuit thuis werken, kan gekozen worden tussen sociale verzekering in het woon- of werkland.
3. Bij 50% of meer werktijd vanuit thuis, geldt sociale verzekering in het woonland.

Als je in situatie 2 gebruik wilt maken van de mogelijkheid om sociaal verzekerd te blijven in het werkland, dan moet je binnen 3 maanden een gezamenlijk verzoek ingediend worden in het vestigingsland van de werkgever. De zogenaamde A1-verklaring. Voor het eerste jaar is er een uitzondering: de aanvraag moet voor 1 juli 2024 ingediend zijn. Als verzekering in het woonland gewenst is, moet de A1-verklaring worden aangevraagd in het woonland van de werknemer.

Heeft u vragen naar aanleiding van onderstaand artikel? Aarzel niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder of met een van onze fiscalisten.
 
U kent ze inmiddels wel:
 
Marc Schmeits via m.schmeits@adaccountants.nl
Lars Quaedvlieg via l.quaedvlieg@adaccountants.nl
Bastiaan Teneij via b.teneij@adaccountants.nl
Zoek