Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021

1 september 2021
Het kabinet heeft besloten de TVL ook in het 3e kwartaal van 2021 open te stellen voor ondernemingen. Ondernemers krijgen daarmee een extra steun in de rug om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021.

Zo ziet TVL Q3 2021 eruit

  • Het subsidiepercentage is 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q3 2021 aanvragen.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
  • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode.
  • De TVL telt vanaf NOW 3 (oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

 

Belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan TVL Q2 2021. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals  goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
  • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal van 2020.
  • Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vragen wij u bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd. Dit kan niet later zoals in eerdere TVL-periodes.

 

Lees alle voorwaarden

Lees meer over het accountantsproduct

 

2 referentieperiodes

Ondernemers kunnen bij TVL Q3 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen: Q3 2019 of Q3 2020. Bekijk de verschillen op de site van de RVO.

 

Mkb of grote onderneming?

Het is belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming bent. Bent u bijvoorbeeld een grote onderneming en hoort u tot een groep verbonden ondernemingen? Dan is maar één aanvraag per groep mogelijk. Een tweede onderneming uit de groep die apart aanvraagt, krijgt dan een afwijzing.

Of blijkt een mkb-onderneming toch een grote onderneming? Dan moet de onderneming de aanvraag intrekken en een nieuwe doen. En dat zorgt voor vertraging in de afhandeling. Als de indientermijn gesloten is, wijzen wij uw aanvraag af. U krijgt dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen in de juiste categorie (grote onderneming of mkb). Als dit gebeurt, nemen we contact met u op om te bespreken wat dit voor u betekent en welke mogelijkheden er zijn.

Doorloop het stappenplan mkb of grote onderneming

 

Aanvragen

In elk kwartaal kunt u TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.

U kunt TVL Q3 2021 aanvragen van 31 augustus 2021 8:00 uur tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur.

Direct uw aanvraag regelen

 

Aanvraagproces

Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

 

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken (grote ondernemingen: 13 weken) hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een besluit. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen na verzending van het besluit op uw rekening. We hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken (grote ondernemingen: 13 weken) te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

 

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche.

U kunt de Adviestool gebruiken om een schatting te maken van uw subsidie. Met de Adviestool kunt u ook bepalen welke referentieperiode voor u het gunstigst is.

Raadpleeg de Adviestool

 

Veelgestelde vragen

 

Meer weten?

Zoek