STEUNPAKKET CORONA 2022

14 februari 2022

Ondernemers, bedrijven en organisatie blijven te maken hebben met omzetverlies door coronamaatregelen. Daarom is vorig jaar het steunpakket voor het eerste kwartaal van 2022 verlengd. De aanvraagperiodes van de steunmaatregelen voor het eerste kwartaal van 2022 starten binnenkort. 

Hier leest u informatie over:

1.  NOW 6 (Q1 2022);

2. De TVL Q1 2022;

3. Uitstel van betaling belastingen tot en met 31 maart 2022.

 

1. Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 6)

Voor de NOW 6 geldt, net als de eerdere regelingen, dat eventuele subsidies die ondernemers door de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. De belangrijkste voorwaarden/kenmerken zijn:

 • Bij een omzetdaling van minstens 20%, kan men gebruik maken van de  NOW 6.
 • De referentiemaand voor de loonsom is oktober 2022.
 • De referentieperiode voor de omzet is de omzet over het hele jaar 2019, waarbij de referentieomzet 1/4de  van 2019 is. Is de onderneming later gestart, dan is er een andere referentieperiode van toepassing. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.
 • De periode voor NOW 6 is januari tot en met maart 2022.
 • De tegemoetkoming voor NOW 6 wordt berekend op 90% van het omzetverlies.
 • De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag voor werkgeverslasten van 30%.
 • Een bedrijf dat dit jaar gebruik maakt van de NOW-regeling, mag afhankelijk van de hoogte van de tegemoetkoming, over boekjaar 2022 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2023 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen. Dat geldt ook voor het uitkeren van bonussen aan het bestuur en/of directie en het inkopen van eigen aandelen.
 • Werkgevers moeten vóór het sluiten van het aanvraagloket met het UWV bellen als zij NOW 6 hebben aangevraagd en tussen 01 januari en 31 maart 2022 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Achteraf is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding, een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde vereist.
 • De aanvraagperiode is nog onbekend.

 

2. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen in het 1e kwartaal van 2022 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de aanhoudende impact van coronamaatregelen, heeft het kabinet besloten om TVL nog eenmaal te verlengen tot en met maart 2022. De voorwaarden voor de TVL zijn:

 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het eerste kwartaal (Q1 2022).
 • Het subsidiepercentage van TVL Q1 2022 wordt 100%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal wordt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De verwachte omzet in het eerste kwartaal (Q1 2022) wordt vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 (Q1 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan één van deze referentiekwartalen kiezen.
 • Voor ondernemingen die zich na 1 januari 2019, maar vóór 1 juli 2020 hebben ingeschreven gelden afwijkende referentieperiodes.

                          

Aanvragen

Naar verwachting kan de TVL Q1 2022 in de tweede helft van februari worden aangevraagd. U kunt de tegemoetkoming aanvragen middels DigiD (eenmanszaak) of eHerkenning (Vof/BV).  Wilt u dat wij de TVL Q1 voor u aanvragen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dit kan via info@adaccountants.nl

 

3. Uitstel van betaling belastingen tot en met 31 maart 2022 

Bijzonder uitstel van betaling vanwege corona is verlengd tot 31 maart 2022. Zijn er nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel, dan wordt het uitstel automatisch verlengd. De nieuwe belastingschulden worden toegevoegd aan de bestaande schulden en worden onderdeel van een betalingsregeling van maximaal 60 maanden. Deze gaan in vanaf 1 oktober 2022. In het voorjaar van 2022 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met het voorstel voor een betalingsregeling. Het uitstel van betaling geldt voor:

 • alle belastingen die onder het coronabesluit vallen en
 • waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk vóór 1 april 2022 verstrijkt.


Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Wij helpen u graag.


Zoek