Bedankt voor je sollicitatie!

Mocht je nog aanvullende vragen hebben over deze vacature, neem dan contact op met een van onze partners, Camille Quaedvlieg:

Persoonlijk klankbord en sparringspartner

Vanuit ons kantoor in Maastricht ondersteunen wij bedrijven en organisaties met een hecht team van circa 25 betrokken medewerkers, onder leiding van de partners Ralph Dobbelstein, Joep Versteegh en Camille Quaedvlieg. Dit doen wij al ruim 30 jaar. Cijfermatig zijn we sterk, natuurlijk. Het vertalen van deze cijfers in goede adviezen over uw bedrijfsvoering, dat is veel belangrijker. Daar ligt onze uitdaging en daar gaan wij voor.

Wij begrijpen dat een eigenaar van een bedrijf of directeur van een organisatie de behoefte heeft om regelmatig op vertrouwelijke basis te kunnen sparren met een professioneel adviseur. Wij willen graag uw persoonlijk klankbord zijn. Zo’n persoonlijke relatie vraagt om het nodige (wederzijdse) vertrouwen. Werken aan dat vertrouwen, vinden wij net als u belangrijk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hebben wij een voorkeur voor specifieke branches? Nee. Wij werken wel het liefst met dynamische en ambitieuze bedrijven en organisaties. Zij die met waardering en respect voor hun medewerkers en andere bedrijven eerlijk en verantwoord zaken doen. Bedrijven en organisaties die rekening houden met onze samenleving en bewust zijn van de impact die zij hierop (kunnen) hebben. Daar nemen wij ons petje voor af.

Innovatieve startups

Ook nieuwe ondernemers, de start-ups kunnen rekenen op onze steun. Wij omarmen hun gedrevenheid, hun ondernemerschap en kijk op de wereld, hun digitale kennis en vaardigheden. Met belangstelling volgen wij hun oplossingen voor grote en kleine  problemen. Deze nieuwe ondernemers kunnen rekenen op belangstelling, ondersteuning en begeleiding van ons team.

ondernemen over de grenzen heen

A•D is een van de acht accountants- en advieskantoren in Nederland die aangesloten zijn bij Kreston Global, een wereldwijd accountantsnetwerk. Daar zijn wij trots op. Waarom?

Met dit gespecialiseerde netwerk zijn wij instaat om elke ondernemer te helpen, niet alleen met onze eigen  expertise, ook met het vinden van een geschikte accountant in een land waar wij zelf niet of te weinig bekend zijn met de wetten, het  ondernemingsklimaat, de cultuur, politiek en lokale (fiscale) regelgeving.

Lees verder: Internationaal ondernemen.

Accountancy, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

Accountancy

Ondernemen is vooruitzien. Waar wil ik naartoe? Hoe kom ik daar? Welke kansen en uitdagingen liggen er op dat pad? Wij willen graag met uw sparren. U kunt rekenen op een professioneel advies op het gebied van strategie en bedrijfsvoering, met aandacht voor de financiële, fiscale, juridische en uiteraard de menselijke aspecten.
Audit en assurance, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

Audit en Assurance

Hoeveel zekerheid wilt u hebben? U heeft te maken met een woud van regels. Onze wetgever schrijft in een aantal gevallen voor dat er een accountantscontrole (audit) moet plaatsvinden. Besloten vennootschappen zijn dat verplicht vanaf een bepaalde omvang.Corporate finance, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

Corporate Finance

Loopt u rond met plannen om uw bedrijf te verkopen of over te dragen aan de volgende generatie? Of bent u juist op zoek naar een bedrijf om over te nemen? A•D staat voor professionele begeleiding en advies bij overnametransacties en financiering bij bedrijfsovername.


Fiscaal advies, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

Fiscaal advies

Onze fiscale dienstverlening bestaat naast het verzorgen van al uw belastingaangiften uiteraard uit een uitgebreid belastingadvies. Wij helpen u graag uw fiscale positie in kaart te brengen en te verbeteren.
Internationaal ondernemen, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

Internationaal ondernemen

U wilt met uw bedrijf de Nederlandse grens over? U wilt succesvol internationaal ondernemen? Hoe pakt u dit aan? Waar liggen kansen en wat zijn de mogelijke valkuilen?
Salaris- en personeelsadministratie, een van de diensten van a•d accountants adviseurs

HRM en salarisadministratie

Personeelszaken doe je er niet zomaar even erbij. Alle administratie moet volgens de wettelijke bepalingen gebeuren en dit vraagt tijd en kennis.

Zoek