Nieuwe steunmaatregelen corona

3 december 2021
U heeft het vast en zeker al gehoord; het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten de steunmaatregelen voor ondernemers/werkgevers weer open te stellen. De aanvraagperiodes van de steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 starten binnenkort.

Belangrijk nieuws voor ondernemers en werkgevers!

U heeft het vast en zeker al gehoord; het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten de steunmaatregelen voor ondernemers/werkgevers weer open te stellen. De aanvraagperiodes van de steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 starten binnenkort.

Toelichting over 3 belangrijke onderwerpen:

 1. De NOW 5 (nov/dec);
 2. De TVL Q4;
 3. Uitstel van betaling belastingen tot en met 31 december 2021.
1. Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 5)

Voor de NOW 5 geldt als basis,, net als de eerdere regelingen, dat eventuele subsidies die ondernemers op basis van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen.

Enkele veranderingen t.o.v. eerdere NOW-periodes:

 • Ook starters komen nu in aanmerking voor NOW 5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn.
 • Het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de tegemoetkoming voor de zesde aanvraagperiode is begrensd op 80 procent.

De belangrijkste voorwaarden/kenmerken voor de NOW zijn:

 • De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.
 • De referentieperiode voor de omzet is de omzet over geheel 2019, waarbij de referentieomzet 1/6de  van 2019 is. Indien de onderneming later is gestart is er een andere referentieperiode van toepassing, neem voor meer informatie hierover contact met ons op.
 • De periode voor NOW 5 is november en december 2021.
 • Er kan aanspraak worden gemaakt op de NOW 5 bij een omzetdaling van tenminste 20%.
 • De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag voor werkgeverslasten van 40%.
 • Een bedrijf dat dit jaar gebruik maakt van de NOW-regeling, mag over boekjaar 2021 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2022 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • Werkgevers moeten vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV bellen als zij NOW 5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Achteraf is, afhankelijk van de hoogte van de vergoeding, een  accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde vereist.
 • De aanvraagperiode is nog onbekend.
2. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen in het 4e kwartaal van 2021 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de impact van de coronamaatregelen in november 2021, heeft het kabinet besloten om de eerder aangekondigde VLN-steunregeling voor het 4e kwartaal van 2021 niet te openen. In plaats daarvan wordt de regeling omgezet in TVL voor het 4e kwartaal en uitgebreid.

De voorwaarden voor de TVL zijn:

 • TVL Q4 2021 heeft dezelfde voorwaarden als TVL Q3 2021.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het vierde kwartaal (Q4 2021).
 • Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 wordt 100%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal wordt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
 • Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar vóór 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:
 • het eerste volledige kwartaal na inschrijving; of
 • het derde kwartaal van 2020 (Q3 2020).

Aanvraag indienen:

Naar verwachting kan de TVL Q4 2021 begin december worden aangevraagd. U kunt de tegemoetkoming zelf aanvragen middels DigiD (eenmanszaak) of E-Herkenning (Vof/BV). Wanneer u wilt dat wij de TVL Q4 voor u aanvragen, laat het ons weten!

3. Uitstel van betaling belastingen tot en met 31 december 2021 

Bijzonder uitstel van betaling vanwege corona is verlengd tot 31 december 2021. Indien er nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel zijn wordt het uitstel automatisch verlengd. De nieuwe belastingschulden worden toegevoegd aan de bestaande schulden en worden onderdeel van een betalingsregeling van maximaal 60 maanden, die ingaat vanaf 1 oktober 2022.

In het voorjaar van 2022 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met het voorstel voor een betalingsregeling. Het uitstel van betaling geldt voor:

 • alle belastingen die onder het coronabesluit vallen en
 • waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 1 februari 2022 verstrijkt.

Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaal gesproken in januari 2022 moeten worden betaald, vallen ook onder het uitstel.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, aarzel niet en mail of bel met uw contactpersoon bij A·D.

Search