Inschrijven UBO-register

27 januari 2022

UBO’s nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart!

De deadline voor ondernemingen om zich te registreren in het UBO register (Ultimate Beneficial Owners) komt steeds dichterbij. Organisaties ingeschreven in het Handelsregister moeten hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) uiterlijk 27 maart 2022 opgeven bij de Kamer van Koophandel.

Gezond ondernemersklimaat

Door een juiste inschrijving helpt u mee aan het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Zo stimuleren we samen een gezond ondernemersklimaat in Nederland en Europa.

Registratie van de UBO moet plaatsvinden door én onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon. Die moet er ook op toezien dat de registratie actueel en juist blijft. 

Registratieverplichting

U riskeert een boete bij het niet of onjuist registreren van de UBO’s. Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieverplichting of het doorgeven van verkeerde informatie is namelijk een economisch misdrijf. Dit kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of een boete (voor nu) van maximaal € 21.750.- Daarnaast kan een onjuiste registratie aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie of zijn UBO’s.

Digitale kopie

Als er al een registratie heeft plaatsgevonden ontvangen wij graag een digitale kopie van het UBO-uittreksel van de Kamer van Koophandel. Zo niet, dan vragen wij u dit alsnog op tijd te doen. Wij kunnen de registratie voor u voorbereiden. Mocht u dat willen, laat het ons weten via info@adaccountants.nl

Zoek